Financieel overzicht / beloningsbeleid

Giften:

Er zijn een aantal betrokkenen die jaarlijks giften voor financiële ondersteuning overmaken.

Ook maandelijkse giften geven een voortgaand bestaansrecht aan Stichting kristalpunt. Door een grote eenmalige gift konden onder andere studieboeken, gereedschappen, creatieve materialen en vrijwilligers onkosten gedekt worden.

Verslag 2019

Download: Jaarrekening 2019 Stichting Kristalpunt (PDF)
NB het bedrag van 39.000 euro negatief, wordt in de toekomst geschonken aan de stichting.

Verslag 2018

Download: Jaarrekening 2018 Stichting Kristalpunt (PDF)

Verslag 2017

Download: Jaarrekening 2017 Stichting Kristalpunt (PDF)

Verslag 2016

Download: Jaarrekening 2016 Stichting Kristalpunt (PDF)

Verslag 2015

Download: Jaarrekening 2015 Stichting Kristalpunt (PDF)

Verslag 2014

Op stichting Kristalpunt is een vrijwilligersteam actief voor onderhoud en beheer van het centrum. Hierbij wordt aan de vrijwilligers in ruil volwassenen educatie verstrekt, tevens maaltijden en vergoedingen zoals voor reiskosten. Er is een oriëntatie-programma opgestart voor jongeren. En er wordt veel gebruik gemaakt van de studieboeken die door Roelien de Lange geschreven zijn. Plannen voor een kunst- en cultuurmuseum geïnspireerd door geestelijke of religieuze ervaringen zijn in ontwikkeling.

De nadruk gaat minder liggen op trainingen en cursussen, en meer op ondersteuning van individuen. Een plan voor begeleiding van mensen met een burn-out is in ontwikkeling.

Download: Jaarrekening 2014 Stichting Kristalpunt (PDF)

Jaarrekening 2013:

jaarrek 2014

jaarrekening 2013

Vermogen, indien aan het eind van het boekjaar aanwezig, wordt volledig gebruikt voor de onkosten van het volgende jaar. Dit om huur cursusruimten, reiskosten en maaltijden van vrijwilligers te betalen, onkostenvergoedingen , reclamefolders voor het volgende jaar te publiceren, cursusruimten te verbeteren, etc.

Het beloningsbeleid is gericht op door de wet aanvaarde vrijwilligersvergoedingen voor Anbi Stichtingen.

Download jaarrekening 2012 (Word document)

Jaarrekening 2011, blz 1

Ochtendoefening

Klik op onderstaande plaatjes voor vergroting.

jaarrekening2011blz1

Jaarrekening 2011, blz 2:

jaarrekening2011-blz2

Jaarrekening 2011, blz 3:

jaarrekening2011-blz3

Jaarrekening 2011, blz 4:

jaarrekening 2011, blz 4