Nieuw Museum in oprichting

Kijk voor het nieuwe museum, en voor exposities ook op www.aurora-art.com

Culturele en educatieve stichting Kristalpunt bestaat momenteel uit twee branches, museum in oprichting en educatie

Initiatiefnemers uitgeverij Aurora Art en Roelien de Lange (kunstenares, schrijfster en coach) zijn bezig de plannen voor een nieuw kunstmuseum te ontwikkelen. Hier sloten Marian Boontjes (galeriehoudster, voormalig directeur theater De Wisseling) en onder andere als advies groep Paul Hoebee (kunstenaar en oprichter van het Piet Blom architectuur museum in Hengelo), Koos Bakker (voormalig Odin directeur), Astrid van Son (voormalig directrice van de Vijfsprong), wijlen Henk Smit (oprichter van de Driekant) en Prof. dr. Jaap Schaveling zich bij aan. Er ontstaat nu een groeiende groep mensen die aan dit visionaire plan mee willen werken. Het Aurora Art Museum is gericht op kunstenaars die vanuit een diepe inspiratiebron innerlijke en uiterlijke natuurbeleving verbinden. We constateren dat bestaande musea zich op andersoortige kunst richten, terwijl er maatschappelijk juist een grote behoefte is aan zingeving. Omdat beeldende kunst niet op zichzelf staat, hebben wij een plek voor ogen waar natuur en cultuur samenkomen. Een inspirerende plek waarbij ook de architectuur een bijdrage levert aan een totaalervaring die voedend en helend is voor de ziel. Een museum dat een VERADEMING is in deze uitdagende tijden.

Hierbij aanklikbaar, een film van het leven en werk van Jos van Wunnik. ( 45 min.)

S.v.p. tot de vernissage privé houden. Jos verwoordt heel goed wat ons inspireert.

DE COLLECTIE
De basis van de collectie bestaat momenteel uit een selectie van beeldende kunstenaars die al jaren worden uitgegeven door uitgeverij Aurora Productions en inspirerende kunstenaars die van elders worden aangetrokken, zoals:

Jos van Wunnik
Pieter Torensma
Roelien de Lange
Ruud Jaspers
Juke Hudig
Yolanda Eveleens
Herman Smorenburg
Herman Smith
Jan Prins
Loes Botman
Una More

schilderijen
schilderijen
textielkunst
beeldhouwkunst/hout
pastel kunst
grafiek
schilderijen
schilderijen, knoppen serie
schilderijen
schilderijen en pastels
schilderijen

HET DOEL
Vaststellende dat er maatschappelijk een grote behoefte is aan zingeving, dat er tevens kunstenaars zijn die hun leven hebben gewijd aan een spirituele zoektocht en daarvan verslag hebben gedaan in hun werk, maar dat de bestaande musea geen of nauwelijks aandacht aan hun werk schenken, willen wij ons beijveren voor een nieuw museum waar deze kunst volledig ‘uit de verf’ kan komen. Omdat de beeldende kunst niet op zichzelf staat hebben wij een plek voor ogen waar meerdere kunstdisciplines samen komen om een totaalervaring te creëren voor de bezoeker uit binnen- en buitenland. Een totaalervaring die voedend en helend is voor de ziel en inspiratie geeft, een museum dat een verademing is in deze uitdagende tijden.

DE COLLECTIE
De basis van de collectie wordt gevormd door enkele specifieke beeldende kunstenaars die al jaren worden uitgegeven door uitgeverij Aurora Productions; zoals Jos van Wunnik, Pieter Torensma, Roelien de Lange e.a. Er wordt gestreefd naar een breed aanbod aan kunst zowel in binnen- als buitenruimte, waaronder driedimensionaal werk, land art en zo mogelijk performances en concerten.
De kunst wordt verkregen door aankopen of doordat de kunstenaars hun werk ter beschikking stellen als schenking of in bruikleen. Ook kunnen kunstwerken verkregen worden van collectioneurs of erfgenamen.
Hoewel in de startfase van het museum de collectie en tentoonstellingen zich vooral zullen richten op een aantal Nederlandse kunstenaars, is het onze ambitie om tevens uit te breiden met hoogwaardige kunst uit het buitenland, waardoor het museum een internationaal karakter zal krijgen.

HET GEBOUW EN DE LIGGING
Uitgangspunt is een museum waar Kunst, Mens en Natuur samen komen in evenwicht en schoonheid, ervaarbaar in de architectuur en ligging van het museum. Dit vraagt om een samengaan van architectonische en natuurlijke omgeving, een gebouw bij voorkeur op een energetisch harmonische plek in de natuur.

Het museum kan bestaan uit een nieuw of bestaand hoofdgebouw en bijgebouwen en/of paviljoens voor kunst en andere activiteiten (zie hierna). In de ruimte om de gebouwen is mogelijkheid voor een beeldentuin, rust en natuurbeleving.
De gebouwen en de inrichting (gebruik van kleur, licht en muziek) worden als helend, inspirerend en voedend ervaren: een oase voor de ziel. Deelnemende kunstenaars zullen de mogelijkheid krijgen creatief betrokken te worden bij de vormgeving en inrichting van specifieke eigen ruimtes.

ACTIVITEITEN
Basis van de activiteiten is het verzamelen, conserveren, archiveren, beheren en tonen van kunstwerken. Daarnaast zal actief worden gewerkt aan het verzorgen van publicaties en audiovisueel documentatiemateriaal van de vaste collecties.
Zo mogelijk zal aan kunstenaars, wier werk is opgenomen in de museumcollectie, de mogelijkheid worden geboden te wonen en werken op het terrein van het museum. Dit kan zijn om bij te dragen aan educatieve programma’s en/of als artist in residence.
Op het terrein is een meditatieruimte en/of stiltecentrum ingericht. Het museum zal zich erop richten ook kinderen te inspireren met speciale kinderprogramma’s en begeleiding. Er zal een ruime en goed geoutilleerde museumwinkel zijn met een groot aanbod van commercieel succesvolle producten, gelieerd aan de getoonde kunst. Het museumcafé/restaurant werkt met gezonde biologisch en ecologisch verantwoorde producten.

ORGANISATIE
De dagelijkse leiding zal bestaan uit een conservator en een uitvoerend directeur voor een succesvol zakelijk en promotioneel beleid. Daarnaast zijn er (vrijwillige) mede-werkers voor de dagelijkse activiteiten in het museum.
De conservator en directeur wordt/worden geadviseerd door een raad van advies, samengesteld uit mensen met diverse achtergrond (kunst, zakelijke uitvoering, zingeving). Voor het verkrijgen van naamsbekendheid is er een comité van aanbeveling.

Textielkunst van Roelien de Lange
3 m2 “Engel van Chartres”
Textielkunst “De Magische Eenhoorn”
“Findhornbaai” textielkunst 3×2 m

FINANCIERING
Eénmalige financiering is nodig voor de bouw en opstart van het museum en continue financiering voor het in stand houden en verder ontwikkelen van het museum. Daarnaast zijn reserves nodig voor eventuele tegenslagen.
De financiering van het museum zal plaatsvinden vanuit diverse bronnen zoals sponsoring, subsidiëring, inkomsten bezoekers, museumshop en het restaurant.

Initiatiefnemers:
Jonne en Jan Willem Bakker, uitgevers Aurora Productions en oprichters Stichting Aurora Art
Roelien de Lange, kunstenares, schrijfster en coach
Marjan Boontjes, galeriehoudster, voormalig directeur theater De Wisseling, Koedijk

Eén van de mogelijke kunstpaviljoens voor het toekomstige museum door Bart van Wolde.

Het Museum zou mogelijk uit een hoofdgebouw met een groep kunstpaviljoens kunnen bestaan.
Paviljoens die opgaan in de natuur en zijn verbonden door wandelpaden, waarlangs een bijenlint, een bloemenzone, ons inspireert.

Bereikbaarheid
ANBI Stichting Kristalpunt dankt Roelien de Lange die 25 jaar voorzitster was, zij blijft als bestuurslid actief aanwezig. Op dit moment is Roelien hoofd bestuurslid, van de museum branche. Adres en tel. van Roelien blijven het zelfde. nl. Koekoekstraat 23 7233PA Vierakker, telefoon 0575 442176 Zij ontwikkelt nu de plannen voor een Kunstmuseum samen met een groeiende groep mensen.

Het adres van de Stichting wat betreft natuurcursussen wordt Harm Koopmans, Bliksteeg 1, 7161 PG, in Neede omgeving Borculo. Tel O6-30317379. Op hetzelfde adres bevindt zich een sfeervolle Groene Camping ; de Hof van Moeder Aarde, waar ook yurts te vinden zijn. De educatieve functie van de stichting kan hier in de prachtige natuur voortgang vinden.

Over Stichting Kristalpunt
Deze website betreft de educatieve stichting Kristalpunt. En is speciaal gemaakt om haar gegevens openbaar te maken, zodat personen en instanties inzicht kunnen verkrijgen in het reilen en zeilen van Stichting Kristalpunt en haar enthousiaste vrijwilligers.