Comité van aanbeveling

Henk Smit

Tot onze grote spijt is Henk Smit op 23 februari 2022 veel te vroeg overleden.

Wij danken en gedenken hem hierbij als een geweldige actieve pionier op het gebied van gezond en verantwoord denken en handelen.

Hij was een groot voorbeeld voor velen. Henk Smit kreeg oa. bekendheid als oprichter van de biologische banketbakkerij de DRIEKANT in Zutphen en haar filialen.

Hij was een bijzonder humaan en wijs mens. Zijn aanwezigheid en ook zijn betrokkenheid bij de Museum plannen zullen enorm gemist worden.

De Aurora Art Museum werkgroep.

Max Van Huut

Max van Huut is een Nederlandse architect die vooral bekend is door zijn organische architectuur. Hij studeerde aan het Hoger Technisch Instituut te Amsterdam en daarna aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam.
Het architectenbureau Alberts & Van Huut ontwerpt volgens de ideeën van het organische bouwen, een architectuur die zich laat inspireren door de natuur en waarin de menselijke maat centraal staat. Schuine lijnen, meanderende gangen en vormen gebaseerd op de Gulden Snede zijn belangrijke kenmerken in de verschijningsvorm van deze architectuur. Het leidt tot het positieve bewustzijn over de vormkracht van de organische architectuur.
De architecten gebruiken alle kleuren van de regenboog in pasteltinten. Alberts en Van Huut zijn de belangrijkste en productiefste vertegenwoordigers van het organisch bouwen. Na het heengaan van Ton Alberts in 1999 zet Max Van Huut het architectenbureau voort. Ook op internationaal niveau.
In 2007 werd het hoofdkantoor van de Gasunie door de lezers van krant Trouw verkozen tot “mooiste gebouw aller tijden” van Nederland.

Belangrijke gebouwen: Hoofdkantoor ING, (Amsterdam, Nederland); Hoofdkantoor Gasunie (Groningen, Nederland)
Ontwerpen: Gasuniegebouw

Website: https://www.albertsenvanhuut.nl/


Matthijs Schouten

Matthijs Schouten (1952) studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Na zijn studie werkte hij geruime tijd in Ierland; hij verrichtte daar onderzoek aan hoogvenen en voerde er tevens een campagne ter bescherming van veengebieden. Hij is sedert 1992 verbonden aan Staatsbosbeheer. Bovendien is hij bijzonder hoogleraar in Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en emeritus hoogleraar in de Ecologie en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief.

Aanbeveling:

Voor een duurzame toekomst is het van wezenlijk belang dat we stilstaan bij onze relatie met de natuur.
We zullen haar als partner moeten leren zien in plaats van eigendom.
Kunstenaars kunnen een grote rol spelen in dit transformatieproces.


Astrid van Zon

Astrid van Zon is directeur-bestuurder van Urtica De Vijfsprong, een zorgbedrijf en een biologisch dynamisch landbouwbedrijf die nauw samenwerken. Voordien heeft ze op vraag diverse nieuwe zorgvormen ontwikkeld, waaronder Rozemarijn, een multi functioneel centrum voor antroposofische zorg. Samen met ouders heeft zij dit opgezet en verder ontwikkeld. Astrid heeft een passie voor poëzie en kunst.
“ In mijn werk probeer ik de creatieve kracht van mensen aan te spreken. Zoals Joseph Beuys zei, is ieder mens een kunstenaar, waardoor ieder mens zijn omgeving en de wereld kan vernieuwen en veranderen. Door kunst (beeldend en taal) te gebruiken bij het ontwikkelen van beleid en samenwerking ontstaan er nieuwe perspectieven “

Link: https://nl.linkedin.com/in/astrid-van-zon-61640940


Emy ten Seldam

Emy ten Seldam begon haar loopbaan in de uitgeverswereld in 1969 als secretaresse van Paul Kluwer bij uitgeverij N. Kluwer, later Ankh-Hermes, tot 1981.
Van 1983 tot 1999 werkte zij als uitgeefassistent, pr- en foreign rights-manager bij uitgeverij Terra.
Van 1999 tot 2010 werkte zij als uitgever bij uitgeverij Ankh-Hermes.
Sinds 2013 is zij hoofdredacteur van BRES Magazine.

Aanbeveling

Is er iets mooiers dan kunst die werkelijk vanuit innerlijke inspiratie gecreëerd is? Dat zijn de ware kunstenaars die met hun unieke talenten schoonheid brengen in een wereld die veel lelijkheid laat zien. Moge het Aurora Art Museum u ten diepste inspireren tot het creëren van uw eigen kunstwerk op welk vlak dan ook.


Willem Beekman

Willem Beekman (1950) studeerde biologie in Amsterdam. Hij gaf o.a. biologieles op Warmonderhof, de biologisch dynamische landbouwschool in Kerk-Avezaath. Als directeur van de Hortus Botanicus in Amsterdam heeft hij gewerkt aan de overgang van universiteits- naar particuliere tuin. 
Hij is auteur van boeken over biologische en astronomische onderwerpen. Hij raakt mensen met zijn enthousiasme en zijn kennis van de natuur. De wijsheid en schoonheid van planten en dieren zijn voor hem een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Het nieuwste boek van Willem Beekman is: “Openbaar geheim”. Zijn enorme kennis, vlotte schrijfstijl en illustraties van eigen hand maken Openbaar Geheim tot een fascinerend en tegelijkertijd toegankelijk boek over wat wij kunnen leren van de natuur.


Jaap Molenaar

Jaap Molenaar is directeur van het Bijen Educatie Centrum, gevestigd in omgeving Vorden waar ook demonstratietuinen te bezichtigen zijn.
Hij is een natuurliefhebber met focus op bijen. Hij hecht veel waarde aan biodiversiteit en de rol van educatie om dit te bereiken. Op uitnodiging geeft Jaap lezingen, workshops en excursies zowel over bijen als bredere natuuronderwerpen.
Voordien was hij hoofd van de ecologisch beheerteams bij Landschap Noord Holland en daarvoor heeft hij diverse leidinggevende functie in de Land- en tuinbouw bij diverse plantenveredelingsbedrijven vervuld.

Link: https://bijenstichting.nl/
Link: https://nl.linkedin.com/in/jacobmolenaar


Chris van Gelderen

Gepensioneerd uitgever. Ik was 44 jaar werkzaam in het boekenvak van 1970-2014, als boekverkoper, redacteur en uitgever. Bij de Haarlemse uitgeverij Gottmer heb ik onder de imprint Altamira-Becht vele boeken uitgegeven over zingeving, spiritualiteit en alternatieve geneeswijzen. In die hoedanigheid leerde ik onder anderen Roelien de Lange en Herman Smith kennen, beiden present in de collectie van het nieuwe museum. Als kunstliefhebber en verzamelaar heb ik veel affiniteit met kunst die buiten de officiële kaders valt.

Aanbeveling:

Alle kunstenaars die een plek verdienen in dit museum hebben een sterke, soms magische, band met de natuur. Hun werk is bekend en geliefd bij een select publiek en verdient een podium, opdat een groter publiek er van kan gaan genieten.


Bart Hommersen

Bart Hommersen is geograaf van huis uit, met een speciale belangstelling voor communicatie. Zijn interesses in veelzijdige onderwerpen, die met de natuur, maar ook met Zijns kwaliteiten en zingeving te maken hebben, brachten hem ertoe, hier vorm aan te geven door het uitgeven van een tijdschrift, dat door de jaren met hem mee gegroeid is.
Bart is uitgever-redacteur van het tijdschrift Vruchtbare Aarde.

Hij maakt met zijn redactieteam vier keer per jaar een tijdschrift dat raakt en inspireert. Door de bijzondere keuze van onderwerpen, door de verhalen van en over inspirerende mensen en door de liefde en aandacht waarmee het wordt gemaakt. Zoals Bart het zelf zegt: ‘Vruchtbare Aarde biedt voeding voor de ziel’.Lisette Schuitemaker

Lisette Schuitemaker studeerde Oude Talen aan de Universiteit Leiden en haalde later een BSc in Brennan Healing Science in de Verenigde Staten.

Lisette is auteur, impact investeerder en bestuurder.

Voordat ze boeken over persoonlijke ontwikkeling schreef, had ze een communicatiebureau dat ze met succes verkocht en een praktijk als life coach. Na haar boek over het leven zonder kinderen verdiepte ze zich in wat vrouwen doormaken die weduwe worden. Haar boek het Het Oudste Dochter Effect dat in het Engels verscheen als The Eldest Daughter Effect: How Firstborn Women Harness Their Strengths, was ook het onderwerp van haar TEDx Talk. Het werd in verschillende landen uitgegeven, zoals met succes in Korea.

Lisette heeft zich sinds midden jaren ’90 verdiept in het vergroten en transformeren van bewustzijn. Ze was tot voor kort voorzitter van het bestuur van het Center for Human Emergence in Nederland en de Findhorn Foundation in Schotland. Ze is een actieve impact investeerder in pionierende bedrijven die sociaal ondernemen zoals Impact Hub Amsterdam en Ubiquity University.

Ze is een gezochte spreker voor onderwijsinstellingen, organisaties en events en is regelmatig op de radio.

Lisette woont in Amsterdam met haar partner, schilder Jos van Merendonk.

Website: www.lisetteschuitemaker.nl


Guy Dilweg

Guy Dilweg (1944) koos toen hij achttien was voor het leven als minderbroeder franciscaan. Tijdens zijn opleiding ontdekte hij de spirituele rijkdom van Franciscus van Assisi. De ‘kleine arme’ was niet alleen een groot mysticus, maar ook een visionair, die steeds dieper in zag hoe heel de schepping met de Schepper verbonden was in één grote alomvattende zuster- en broederschap. . De religieuze kant van de natuur werd gevierd in een veelvormige liturgie: dankdiensten, processies door de velden, oogstfeest enz. Later zouden deze ervaringen leiden tot de oprichting van het Franciscaans Milieuproject in Stoutenburg. ( 1990 tot 2017 ) Daar leefden religieuzen en leken, mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden en ook vluchtelingen, samen in een gemeenschap die er bewust voor koos de spiritualiteit van Franciscus te vertalen in een leven in verbondenheid met de natuur .n. Spiritualiteit, natuur en samenleving kunnen niet zonder elkaar.

Guy woont nu in Amersfoort, zijn levenservaringen en overdenkingen zijn gepubliceerd.


Aanbeveling: Het is het voorrecht van de kunstenaar om de tijd te peilen en op geëigende wijze te verbeelden of te verklanken. Het is heel bijzonder dat er kunstenaars zijn die hun talent hebben ontwikkeld om in het bijzonder de binnenkant van ons bestaan te interpreteren en vorm te geven. Zij wijzen ons een weg naar binnen, naar de ziel van het bestaan. Het is een groot goed dat er plek komt waarin zij hun inzichten en hun werk kunnen bundelen.
Laat het Aurora Art Museum zo’n krachtplek zijn!


Raad van Advies

Paul Hoebee

Paul Hoebee is beeldend kunstenaar & grafisch vormgever.
Zijn hele leven staat in het teken van onderzoek naar zingeving en hij bewandelde hiervoor de paden van sjamanisme, boeddhisme en non dualiteit.
Paul ziet zichzelf niet als een spiritueel kunstenaar, maar spiritueel gedachtengoed maakt zeker deel uit van veel van zijn werk.
En voor alles gelooft hij in een samenleving waarin mensen elkaar stimuleren en waarin daden zwaarder wegen dan woorden. In een samenleving waarin dingen niet draaien om gewin, maar om samen en delen.

In 2012 heeft hij samen met enkele andere enthousiastelingen midden in de crisistijd het Piet Blom Museum opgericht, alwaar hij tot op de dag van vandaag als bestuurslid en vormgever deel van uit maakt. Het museum is gewijd aan de architectuur en het gedachtengoed van Piet Blom [o.a. bekend van de kubuswoningen in Rotterdam] en in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een museum met internationale bekendheid.
Het museum heeft educatie hoog in het vaandel staan en geeft jaarlijks aan ongeveer 800 tot 1000 basisschoolleerlingen les.
Lessen waarin vooral maatschappelijk bewust zijn van de plek waar je leeft van belang zijn. Zodra je je bewust wordt ga je vanzelf zorgdragen voor je omgeving.


Jaap Schaveling

Prof. dr. Jaap Schaveling is hoogleraar Samenwerken & Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit en heeft daarnaast zijn eigen praktijk dat zich richt op samenwerken in en tussen organisaties en begeleiding van mensen die hun leiderschap willen versterken.

Sinds 1981 is Jaap werkzaam als wetenschapper, docent, organisatiecoach en manager. Hij werkte bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Rijkspolitie, de Bond van Nederlandse Architecten, de Thorbecke Academie – Academie voor Overheidsmanagement en de ArboUnie-Zwolle.

Zijn doelgroep zijn executives, mensen met (veel) werkervaring. De missie van Jaap is om mensen, teams en organisaties te stimuleren om als zelf organiserende, lerende systemen hun toegevoegde waarde voor de samenleving verder te ontwikkelen. Hij stimuleert persoonlijk meesterschap en vakmanschap, eenvoudig, wakker, contactvol en dienstbaar in het leven staan om daarmee een bijdrage te leveren aan een duurzame voor alle actoren leefbare samenleving.


Koos Bakker

Ex-directeur van de Odin-keten, gezondheid en biologische voedingswinkels in Nederland.
Sleipnir-ondernemer.


Astrid van Zon

Astrid van Zon is directeur-bestuurder van Urtica De Vijfsprong, een zorgbedrijf en een biologisch dynamisch landbouwbedrijf die nauw samenwerken. Voordien heeft ze op vraag diverse nieuwe zorgvormen ontwikkeld, waaronder Rozemarijn, een multi functioneel centrum voor antroposofische zorg. Samen met ouders heeft zij dit opgezet en verder ontwikkeld. Astrid heeft een passie voor poëzie en kunst.
“ In mijn werk probeer ik de creatieve kracht van mensen aan te spreken. Zoals Joseph Beuys zei, is ieder mens een kunstenaar, waardoor ieder mens zijn omgeving en de wereld kan vernieuwen en veranderen. Door kunst (beeldend en taal) te gebruiken bij het ontwikkelen van beleid en samenwerking ontstaan er nieuwe perspectieven “

Link: https://nl.linkedin.com/in/astrid-van-zon-61640940