Financieel overzicht / beloningsbeleid

Nu het Aurora Art Museum in oprichting is zijn giften bijzonder welkom.
De ANBI stichting Kristalpunt werkt al 25 jaar voor goede doelen.
Stichting Kristalpunt heeft het accountants kantoor A. A. Q. Raad in Zutphen, die de financiële zaken voor haar behartigd.

De bankrekening NL31 RABO 0110 175 395 is nu geheel voor het Nieuwe Aurora Art Museum bestemd. Giften aan ANBI stichting Kristalpunt zijn aftrekbaar van de belastingen.

Alle betrokkenen bij het museum werken gratis, uit een overtuiging dat het belangrijk is dat dit bijzondere museum er komt.
Nodig is een start kapitaal voor onkostenposten zoals websites , portfolio’s, films en reclame materialen.
Bijdragen hiervoor zijn heel welkom! Zie bovenstaande bankrekening.

Op stichting Kristalpunt is een vrijwilligersteam actief voor onderhoud en beheer van het centrum. Hierbij wordt aan de vrijwilligers in ruil volwassenen educatie verstrekt, tevens maaltijden en vergoedingen zoals voor reiskosten. Er is een oriëntatie-programma opgestart voor jongeren. En er wordt veel gebruik gemaakt van de studieboeken die door Roelien de Lange geschreven zijn. Plannen voor een kunst- en cultuurmuseum geïnspireerd door geestelijke of religieuze ervaringen zijn in ontwikkeling.

De nadruk gaat minder liggen op trainingen en cursussen, en meer op ondersteuning van individuen. Een plan voor begeleiding van mensen met een burn-out is in ontwikkeling.

Vermogen, indien aan het eind van het boekjaar aanwezig, wordt volledig gebruikt voor de onkosten van het volgende jaar. Dit om huur cursusruimten, reiskosten en maaltijden van vrijwilligers te betalen, onkostenvergoedingen , reclamefolders voor het volgende jaar te publiceren, cursusruimten te verbeteren, etc.

Het beloningsbeleid is gericht op door de wet aanvaarde vrijwilligersvergoedingen voor Anbi Stichtingen.